Meest Populaire Manieren Om Rekenmachine Voor Breukenvergelijking

Rekenmachine voor het vergelijken van breuken gebruikt twee juiste of onjuiste breuken, abab en cdcd zodat b, d ≠ 0b, d ≠ 0, en vergelijkt ze. Het is een online tool die speciaal is geprogrammeerd om te bepalen welke groter of kleiner is tussen twee breuken. Met andere woorden, het bepaalt welk symbool tussen de twee breuken staat: >>, << of ==

 1. Typ twee breuken abab en cdcd in het vak. De getallen a, b, ca, b, c en dd moeten gehele getallen zijn, zodat bb en dd niet nul mogen zijn.
 2. Rekenmachine voor het vergelijken van breuken geeft de kleinste gemene deler van twee of meer ingevoerde getallen.
 • Invoer: twee breuken;
 • Uitvoer: een teken>, <>, <of ==.

Rekenmachine voor het vergelijken van breuken geeft ons de stapsgewijze procedure voor het vergelijken van twee breuken. Voordat wordt bepaald welke breuk groter of kleiner is, berekent het de decimale waarden van deze breuken. Deze vergelijking van fracties kan van nut zijn voor verdere toepassingen.

Wat Is Een Breuk?

Een rationaal getal is een getal dat kan worden uitgedrukt als het quotiënt of de breuk abab van twee gehele getallen, zodat b ≠ 0b ≠ 0. Het bovenste cijfer aa wordt de teller genoemd. Het onderste getal bb dat niet nul is, wordt de noemer genoemd. In het geval van b = 1b = 1, is het rationale getal een geheel getal aa. Gehele getallen en rationale getallen zijn erg belangrijk in het dagelijks leven. Er zijn drie soorten breuken:

 • Juiste breuken
  De juiste breuken zijn rationale getallen ab, b ≠ 0, ab, b ≠ 0, waarbij de teller kleiner is dan de noemer, a <ba <b. Aangezien a <ba <b, dan is de eigenlijke breuk altijd kleiner dan 11. De eigenlijke breuk is bijvoorbeeld 3535;
 • Onjuiste breuken
  Onjuiste breuken zijn rationale getallen ab, b ≠ 0, ab, b ≠ 0, waarbij de teller groter is dan de noemer, a> ba> b. Aangezien a> ba> b, is de eigenlijke breuk altijd groter dan 11. Onjuiste breuken kunnen equivalent worden geschreven als een gemengd getal. Het gemengde getal is een geheel getal plus een eigen breuk. De oneigenlijke breuk is bijvoorbeeld 1315 = 2351315 = 235;
 • Gelijkwaardige breuken
  Equivalente breuken zijn twee of meer breuken met gelijke numerieke waarden. 1313 en 927927 zijn bijvoorbeeld equivalente breuken. We kunnen dus 13 = 32713 = 327 schrijven

Hoe Breuken Te Vergelijken?

Allereerst zijn er drie tekens die we gebruiken bij het vergelijken van breuken:

 1. Groter dan (>>);
 2. Kleiner dan (>>);
 3. Gelijk aan (==);

Soms gebruiken we het teken “Anders dan” (≠) (≠).
Om breuken met ongelijke noemers te vergelijken, is het nodig om ze om te rekenen naar equivalente breuken met de gemeenschappelijke noemer. Breuken met dezelfde noemer worden als breuken genoemd. Preciezer gezegd: we zoeken naar de kleinste gemene deler (LCD), maar elke andere gemene deler kan helpen. De gemene deler van twee breuken is het kleinste gemene veelvoud (LCM) van de noemers van deze breuken. Als de noemers van de gegeven breuken gelijk zijn aan elkaar, dan is de LCD van deze breuken de noemer van deze breuken. Nadat we het LCD-scherm hebben gevonden, zullen we de originele breuken herschrijven als equivalente breuken met behulp van het LCD-scherm. Daarom

 • Als de LCD positief is, is de breuk met de grotere teller de grootste breuk;
 • Als de LCD negatief is, is de breuk met de grotere teller de kleinere breuk.

In het geval van gemengde getallen, converteren we ze naar onechte breuken en passen we de vorige procedure toe.

Bij een vergelijking van negatieve en positieve fracties volgt hieruit dat elke negatieve fractie kleiner is dan elke positieve fractie.
Laten we bijvoorbeeld de breuken 7979 en 3434 vergelijken. De LCD van 7979 en 3434 is gelijk aan de LCM van 99 en 44. Dus, het geldt

LCM (9,4) = 36 = LCD (79,34) LCM (9,4) = 36 = LCD (79,34)

Als we de originele invoer herschrijven als equivalente breuken met behulp van het LCD-scherm, krijgen we

Sinds 28> 2728> 27 is 7979 groter dan 3434.

Het breukenvergelijkingswerk met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening om te bepalen welke groter of kleiner is tussen twee breuken 7979 en 3434 met behulp van de LCD en LCM. Voor alle andere breuken, voer gewoon twee juiste of onjuiste breuken in en klik op de knop “WERK GENEREREN”. De leerlingen van de basisschool kunnen deze rekenmachine voor het vergelijken van breuken gebruiken om het werk te genereren, de resultaten van het vergelijken van getallen, die met de hand zijn afgeleid, te verifiëren of om hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Echte Problemen Met Het Vergelijken Van Breuken

Het vergelijken van breuken is handig om breuken op volgorde van klein naar groot of van groot naar klein te schrijven. Het vergelijken van breuken wordt een gateway-concept dat studeren in bijna alle wetenschapsgebieden zal aanmoedigen. Als we in de geometrie bijvoorbeeld een vierkant of een andere vorm in vier delen verdelen, heeft elk deel de oppervlakte een kwart van het vierkant. Verder kunnen we delen van sommige onderdelen vergelijken. Om een ​​echt insigne te krijgen, is het belangrijk om de relatie te kennen tussen informatie, weergegeven als breuken, d.w.z. die groter, kleiner of gelijk is aan een andere. Omdat fracties in de echte wereld op veel verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het koken en de constructie, kan dit concept van het vergelijken van twee fracties erg nuttig zijn.

Oefenproblemen Bij Het Vergelijken Van Breuken

Oefenopgave 1:
Welke van de breuken is groter, 4747 of 5959?

Oefenopgave 2:
Johnny at 516.516 van een pizza en Melaena at 2727 van dezelfde pizza. Wie heeft er meer pizza gegeten?

De rekenmachine voor het vergelijken van breuken, formule, stapsgewijze berekening, problemen uit de echte wereld en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor leerlingen van de basisschool (K-12 onderwijs) om de waarden en representaties van breuken te begrijpen en de relatie tussen de teller en de noemer van twee fra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *