Percentage Verandering Rekenmachine

De procentuele verandering-Rekenmachine gebruikt twee waarden, XX en YY, en berekent het veranderingspercentage van XX naar YY. Het is een online wiskundig hulpmiddel dat twee reële getallen vereist, originele en uiteindelijke waarden, zodat het oorspronkelijke (initiële) getal niet nul is, om het verschil in procenten van de oorspronkelijke waarde tot de uiteindelijke waarde te bepalen.

  1. Voer de originele en definitieve waarden in het vak in. De uiteindelijke waarde moet een reëel getal zijn, terwijl de oorspronkelijke waarde een niet-nul reëel getal moet zijn;
  2. Percentage verandering calculator geeft het percentage verandering van de originele tot de uiteindelijke waarde.

Invoer: twee reële getallen. Merk op dat de eerste ingevoerde waarde, het oorspronkelijke bedrag, een niet-nul reëel getal moet zijn.

Uitvoer: het resultaat is een procentuele waarde, d.w.z. het resultaat is een reëel getal en %% na het getal.

Formule voor percentage van verandering:

Als het oorspronkelijke bedrag een niet-nul reëel getal is, wordt het veranderingspercentage bepaald door de volgende formule

procentwijziging = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100% procentwijziging = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%
of equivalent

Wat Is Veranderingspercentage?

Een handige manier om wijzigingen in bedragen uit te drukken, is door middel van percentages. Een percentage verandering wordt verhoogd of verlaagd met het percentage van een bedrag ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. Als het oorspronkelijke bedrag een niet-nul reëel getal is, is de formule voor de procentuele verandering dat wel

procentwijziging = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100% procentwijziging = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%
of

Er Zijn Twee Verschillende Soorten Procentuele Verandering.

  • Als het veranderingspercentage positief is, is het veranderingspercentage een percentage van de toename;
  • Als het veranderingspercentage negatief is, is het veranderingspercentage een afname.
  • Als het percentage van toename of het percentage van afname en het oorspronkelijke bedrag bekend zijn,

kunnen we het uiteindelijke bedrag vinden met de volgende formule:

finalamount = procentwijziging × | origineelbedrag | + origineelbedragfinale bedrag = procentwijziging × | origineelbedrag | + origineelbedrag

Hoe Het Veranderingspercentage Te Berekenen

Het veranderingspercentage is het verschil tussen een origineel en een definitief bedrag gedeeld door de absolute waarde van het oorspronkelijke bedrag en vermenigvuldigd met 100% en 100%. De procentuele verandering kan positief of negatief zijn.
Het veranderingspercentage met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het veranderingspercentage van het ene bedrag naar het andere met de oorspronkelijke (begin) waarde van 1010 en de uiteindelijke waarde van 500500. Voor alle andere combinaties van het origineel en eindwaarde zodanig dat het oorspronkelijke getal geen nul mag zijn, geef gewoon waarden op en klik op de knop “WERK GENEREREN”. De leerlingen van de basisschool kunnen deze calculator voor het wijzigen van het percentage gebruiken om het werk te genereren, het wijzigingspercentage voor twee getallen te berekenen, de resultaten te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Echte Wereldproblemen Bij Gebruik Van Veranderingspercentage

Het wordt voor veel financiële doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om de prijsverandering van een waardepapier weer te geven. Veel voorkomende toepassingen van procentuele verandering zijn in de handel voor kortingen en markeringen. Een korting is een verlaging van de oorspronkelijke prijs. Een opslag is het verschil tussen de kosten van een item en de huidige verkoopprijs. Vandaar een van de belangrijkste toepassingsgebieden bij de analyse van prijsvraag en aanbod.

Percentage Cahange Oefenproblemen

Oefenopgave 1:
De bevolking van Frankrijk groeide in zeven jaar tijd van 64.613.00064.613.000 tot 66.991.00066.991.000 inwoners. Zoek het veranderingspercentage voor deze periode.

Oefenopgave 2:
Vind het veranderingspercentage van −10−10 tot −20−20.

De calculator voor procentuele verandering, formule, voorbeeldberekening (werken met stappen), problemen uit de echte wereld en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen (K-12 onderwijs) om te leren hoe ze het percentage verandering van het ene getal naar het andere kunnen vinden. Dit concept is erg handig in het echte leven, bijvoorbeeld om het percentage verandering over meerdere perioden te vinden, om het percentage verandering te identificeren als een toename of een afname, enz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *