Wat Ik Wou Dat Iedereen Wist Anti-log Logaritme Rekenmachine

De Antilog-calculator, gewoonlijk Anti Log of Inverse Log Calculator genoemd, is een online wiskundige calculator die de omgekeerde logwaarde voor het reële getal berekent met betrekking tot de gegeven of natuurlijke basiswaarden. Met behulp van deze rekenmachine zullen we methoden begrijpen om de antilogaritme van een willekeurig getal te vinden met betrekking tot de gegeven grondtal.

  1. Voer de logaritme-waarde van getal en de logaritme in. De basis van de logaritme moet een positief reëel getal zijn dat niet gelijk is aan 11.
  2. Druk op de “BEREKENEN” knop om de berekening uit te voeren;
  3. Antilog-calculator geeft de antilogaritme van een reëel getal met de positieve basis niet gelijk aan 1.
  • Invoer: twee reële getallen. De tweede die de basis van het logboek vertegenwoordigt, moet een positief reëel getal zijn dat niet gelijk is aan 1;
  • Output: een positief reëel getal.

Antilogaritme-regel: voor sommige reële getallen a, ba, b en xx, als logax = bloga⁡x = b thenx = antilogab = abx = antilogab = daarboven a∈R + ∖ {1} a∈R + ∖ {1}

Wat Is Logaritme?

Onthoud dat exponentiële functies erg interessant zijn als modellen voor de beschrijving van natuurlijke processen, fysieke grootheden, evenals economische en sociale problemen. Een functie f (x) = axf (x) = ax, waarbij a> 0a> 0 een exponentiële functie wordt genoemd. De positieve constante aa wordt de basis van de exponentiële functie genoemd.

De meest voorkomende basis van een exponentiële functie is het getal e = 2,7182818 … e = 2,7182818 … Dit getal wordt het getal van Euler genoemd. De exponentiële functie met de grondtal ee is f (x) = exf (x) = ex en wordt vaak de natuurlijke exponentiële functie genoemd. De exponentiële functie f (x) = axf (x) = ax, voor a> 0, a ≠ 1a> 0, a ≠ 1, is bijectie en heeft dus een inverse functie. De inverse functie g (x) g (x) van f (x) f (x) isg (x) = logaxg (x) = loga⁡xwaar a> 0, a ≠ 1a> 0, a ≠ 1. Uit de definitie geldt dat f (x) = logaxf (x) = loga⁡x als en slechts als x = af (x) x = af (x). Deze inverse functie van de exponentiële functie wordt de logaritmische functie voor de basis aa genoemd.

Wat Is En Hoe Vind Ik Inverse Logaritme?

Bij sommige problemen zijn de logaritme van xx en de basis aa bekend, maar xx is onbekend. Een antilogaritme is de inverse functie van een logaritme. Omdat de basis van een exponentiële functie niet negatief kan zijn, is de basis van antilog altijd een positief reëel getal. Omdat de inverse van een logaritmische functie een exponentiële functie is, wordt thenantiloga (loga (x)) = xantiloga (loga⁡ (x)) = x Als logax = bloga⁡x = b, dan wordt xx de antilogaritme van bb genoemd en wordt geschreven asx = antilogab = abx = antilogab = ab De antilogaritme in basis aa van bb is daarom abab. Als de basis van antilog niet is geschreven, is antilogbantilogb 10b10b, omdat logxlog⁡x logaritme met grondtal 1010 betekent.
Het volgende probleem doet zich natuurlijk voor: zoek xx, als we de natuurlijke logaritme van een getal xx kennen. De antilogaritme van een natuurlijke logaritme wordt geschreven als antilnxantilnx. Als lnx = bln⁡x = b, dan is x = antilnbx = antilnb. Met behulp van de exponentiële functie kunnen we de antilogaritme van een natuurlijke logaritme vinden.
Omdat we de waarden van de logaritme uit logaritme-tabellen kunnen vinden, bestaan ​​er antilogaritme-tabellen waarmee we de getallen kunnen vinden waarvan de logaritmen bekend zijn.
Inverse log-calculator toont de berekening voor het vinden van de antilogaritme in grondtal 22 van 1010. Voor alle andere combinaties van grondtal en logaritme, voert u gewoon de andere twee getallen in als invoer en klikt u op de knop “BEREKENEN”. Houd er rekening mee dat de waarde van de basis positief moet zijn, niet gelijk aan 11. De basisschoolleerlingen kunnen deze Antilog-rekenmachine gebruiken om het werk te genereren, een exponent-machtsconcept te controleren, de resultaten te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Real World-problemen Bij Het Gebruik Van Antilogs

Als we een exponentiële functie hebben, kunnen we onmiddellijk de corresponderende logaritmische functie vinden. Aangezien de antilogaritmische functie de exponentiële functie is, zijn de toepassingen van de antilogaritmische functie eigenlijk toepassingen van de exponentiële functie. De exponentiële functies zijn zo handig in situaties in de echte wereld. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om bevolkingsgroei, exponentieel verval en samengestelde rente te modelleren.

Inverse Log-oefeningsproblemen

Oefenopgave 1:
Los de vergelijking op in xx, 93x = 5493x = 54.

Praktijkopgave 2: Meteorologen stelden vast dat voor hoogtes tot 1010 kilometer de druk pp in millimeters kwik p = 600e − 0,112ap = 600e − 0,112a is, waarbij aa de hoogte in kilometers is. Vinden is de atmosferische druk op een hoogte van 55 kilometer.

De Antilog-rekenmachine, formule, voorbeeldberekening, echte wereldproblemen en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen (K-12 onderwijs) om het concept van exponenten en logaritme te begrijpen. Dit concept kan van belang zijn in calculus, algebra, waarschijnlijkheid en vele andere gebieden van wetenschap en leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *