Percentage Verschil Rekenmachine

De procentuele verschil Rekenmachine gebruikt twee waarden, Y1Y1 en Y2Y2, beide positieve of beide negatieve reële getallen, en berekent het procentuele verschil tussen deze getallen. Het is een online wiskundig hulpmiddel dat twee reële getallen vereist en het procentuele verschil tussen twee reële getallen zoekt om te bepalen hoe dicht ze bij elkaar liggen, ten opzichte van het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van deze getallen.

  1. Voer twee reële getallen Y1Y1 en Y2Y2 in het vak in. Deze cijfers moeten ofwel positief ofwel beide negatief zijn;
  2. De procentuele verschilcalculator geeft het procentuele verschil tussen twee getallen, ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde van deze getallen.

Invoer: twee reële getallen. Merk op dat deze nummers van hetzelfde teken moeten zijn;

Uitvoer: het resultaat is een procentuele waarde, d.w.z. een positief reëel getal en %% na het getal.

Percentage verschil formule:
Het procentuele verschil tussen twee getallen Y1Y1 en Y2Y2 wordt gegeven door de formule
procentuele verschil = ∣∣Y2 − Y1Y1 + Y22∣∣ × 100% procentuele verschil = | Y2 − Y1Y1 + Y22 | × 100%

Wat Is Het Procentuele Verschil?

Het procentuele verschil tussen twee reële getallen is een percentage dat bepaalt hoe dicht ze bij het gemiddelde van deze getallen liggen. Er zijn andere formules voor het procentuele verschil. Het procentuele verschil tussen twee getallen Y1Y1 en Y2Y2 kan bijvoorbeeld ook op de volgende manieren worden berekend:

procentuele verschil = ∣∣Y2 − Y1min {Y2, Y1} ∣∣ × 100% procentuele verschil = | Y2 − Y1min {Y2, Y1} | × 100%
en
procentuele afwijking = ∣∣Y2 − Y1max {Y2, Y1} ∣∣ × 100% procentuele afwijking = | Y2 − Y1max {Y2, Y1} | × 100%
De vorige formules moeten worden gedeeld door het minimum van de twee getallen of het maximum van de twee getallen, maar we gebruiken het verschil tussen de twee getallen door het gemiddelde van deze getallen te delen. Om het procentuele verschil tussen twee getallen Y1Y1 en Y2Y2 te vinden, gebruiken we de volgende formule
procentuele verschil = ∣∣Y2 − Y1Y1 + Y22∣∣ × 100% procentuele verschil = | Y2 − Y1Y1 + Y22 | × 100%

In sommige gevallen, als het ene getal veel groter is dan het andere, geeft het procentuele verschil mogelijk geen acceptabel resultaat voor het probleem. Als bijvoorbeeld Y1 = 1Y1 = 1 en Y2 = 2000Y2 = 2000, is het procentuele verschil 199.8001% 199.8001%. Maar als we de tweede waarde Y2 = 2000Y2 = 2000 vervangen door Y2 = 20.000.000Y2 = 20.000.000, is het procentuele verschil nog steeds ongeveer 200% 200%. Dit komt om de volgende reden: Als beide getallen hetzelfde teken hebben, dan is | Y2 − Y1 | <| Y1 + Y2 || Y2 − Y1 | <| Y1 + Y2 | Dus,
| Y2 − Y1 || Y1 + Y2 | <1⇒∣∣Y2 − Y1Y1 + Y22∣∣ × 100% <200% | Y2 − Y1 || Y1 + Y2 | <1⇒ | Y2 − Y1Y1 + Y22 | × 100 % <200%
Daarom is het procentuele verschil altijd minder dan 200% 200%.

Hoe Het Procentuele Verschil Te Berekenen?

Een procentueel verschil tussen twee getallen Y1Y1 en Y2Y2 is de absolute waarde van het verschil tussen twee getallen, gedeeld door het gemiddelde van deze getallen en vermenigvuldigd met 100% en 100%. Dit betekent,

procentuele verschil = ∣∣Y2 − Y1Y1 + Y22∣∣ × 100% procentuele verschil = | Y2 − Y1Y1 + Y22 | × 100%
Het procentuele verschilwerk met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het verschil tussen twee getallen Y1Y1 en Y2Y2 met Y1 = 100Y1 = 100 en Y2 = 250Y2 = 250. Voor andere combinaties van waarden van Y1Y1 en Y2Y2 hoeft u alleen maar waarden in te voeren en op de knop “WERK GENEREREN” te klikken. De leerlingen van de basisschool kunnen deze procentuele verschilcalculator gebruiken om het werk te genereren, het procentuele verschil tussen twee willekeurige getallen te berekenen, de resultaten te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te maken.

Toepassingen Of Gebruik Van Procentuele Verschil

Het procentuele verschil is handig bij het vergelijken van getalswaarden die relatief dicht bij elkaar liggen. In sommige experimenten worden resultaten vergeleken om een ​​voorspelling af te leiden. Deze vergelijking maakt gebruik van een ander type analyse, procent verschil of procent fout. Als we twee experimentele grootheden vergelijken, Y1Y1 en Y2Y2, die geen van beide als de juiste waarde kunnen worden beschouwd, gebruiken we in plaats van deze waarden het procentuele verschil.

Percentage Verschil Oefenproblemen

Pracrice Probleem 1: Zoek het procentuele verschil tussen 33 en 1717.

Oefenopgave 2: Twee groepen wiskundigen nemen deel aan het wiskundig congres. Een groep meetkundigen heeft 235235 mensen, terwijl de groep statistici 218218 mensen heeft. Zoek het procentuele verschil in het aantal van deze groepen.

De procentuele verschilcalculator, formule, voorbeeldberekening (werken met stappen), echte wereldproblemen en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen (K-12 onderwijs) om te leren hoe ze kunnen bepalen hoeveel procent verschil tussen twee getallen of hoeveelheden . Dit concept kan nuttig zijn bij productie, economie, statistiek, enz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *