Percentage Verhoging Rekenmachine

Percentage Verhoging Rekenmachine toename gebruikt twee waarden, originele X en laatste YY zodat X <YX <Y en X ≠ 0X ≠ 0, en berekent het percentage van de toename van het origineel naar het laatste. Met andere woorden, het bepaalt de verandering van de hoeveelheid naar een groter bedrag in termen van procent. Het is een online wiskundig hulpmiddel dat twee reële getallen vereist en het bedrag van de winst bepaalt als een percentage van het oorspronkelijke getal.

  1. Voer de oorspronkelijke en definitieve waarden in het vak in. De oorspronkelijke waarde moet kleiner zijn dan de uiteindelijke waarde. Deze waarden moeten reële getallen zijn, terwijl de oorspronkelijke waarde niet nul moet zijn;
  2. De calculator voor procentuele toename geeft het procentuele toename van het eerste bedrag naar het tweede.
  • Invoer: twee reële getallen, terwijl de eerste niet nul mag zijn. Merk op dat het eerste ingevoerde getal kleiner moet zijn dan het tweede.
  • Uitvoer: het resultaat is een procentuele waarde, d.w.z. een positief reëel getal en %% na het getal.

Percentage Verhoging Formule:

Als het oorspronkelijke bedrag lager is dan het uiteindelijke bedrag, wordt het verhogingspercentage bepaald door de volgende formule

percentofincrease = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%, origineel bedrag ≠

Wat Is Het Stijgingspercentage?

Een percentage verandering wordt verhoogd of verlaagd met het percentage van een bedrag ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. De formule voor de procentuele verandering is

procentwijziging = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%, oorspronkelijk bedrag ≠ 0

of
percentchange100 = (werkelijke verandering | origineel bedrag |) × 100%, origineel bedrag ≠ 0 procent

Wanneer een bedrag toeneemt, d.w.z. het veranderingspercentage is positief, dan is het veranderingspercentage een percentage van de verhoging. Wanneer een bedrag toeneemt, d.w.z. het veranderingspercentage is negatief, dan is het veranderingspercentage een percentage van de toename.

In 1968-1968 was de prijs per liter diesel bijvoorbeeld $ 1,17. $ 1,17. In 2018-2018 was de prijs per liter $ 1,37. $ 1,37. Dit is dus een prijsverandering van $ 0,2 $ 0,2 per liter. De relatie tussen de oorspronkelijke en nieuwprijs kan worden uitgedrukt in termen van verhouding:

procentuele verandering = (veranderende prijsoriginele prijs) × 100% = (

percentchange=(changinginpriceoriginalprice)×100%

=(pricein2018−pricein1968pricein1968)×100%=(1.37−1.171.17)×100%

=0.21.17×100%≈17.09%

Het veranderingspercentage is 17,09% 17,09%. Aangezien het veranderingspercentage positief is, is het veranderingspercentage een percentage van de stijging, dus vergeleken met de oorspronkelijke prijs steeg de nieuwe prijs met ongeveer 17,09% en 17,09%.
Aangezien het oorspronkelijke bedrag lager is dan het uiteindelijke bedrag, wordt het percentage van de toename volledig bepaald door de formule

percentofincrease = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%, origineel bedrag ≠ 0percentage toename = (definitief bedrag − origineel bedrag | origineel bedrag |) × 100%, origineel bedrag ≠ 0

Als het stijgingspercentage en het oorspronkelijke bedrag bekend zijn, kan het uiteindelijke bedrag worden gevonden met behulp van de volgende formule:
finalamount = percentofincrease × | originalamount | + originalamountfinalamount = percentofincrease × | origineelbedrag | + origineelbedrag

Hoe Het Stijgingspercentage Te Berekenen

Als het oorspronkelijke bedrag lager is dan het uiteindelijke bedrag, wordt het wijzigingspercentage verhoogd. Als het percentage verandering is toegenomen, dan is het percentage verandering een percentage van de toename en vice versa. Het percentage van verhoging is het verschil tussen een definitief en origineel bedrag gedeeld door de absolute waarde van het oorspronkelijke bedrag en vermenigvuldigd met 100% 100%.

Het percentage toename werk met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het percentage toename van het ene bedrag naar het andere met de oorspronkelijke (begin) waarde van 8080 en de eindwaarde van 120120. Voor alle andere combinaties van het origineel en eindwaarde, geef gewoon waarden op en klik op de knop “WERK GENEREREN”. De basisschoolleerlingen kunnen deze calculator voor het verhogen van het percentage gebruiken om het werk te genereren, te berekenen hoeveel de prijsverhoging is, de resultaten te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Echte Wereldproblemen Bij Gebruik Van Stijgingspercentage

In het echte leven gaan de prijzen meestal omhoog, ons gewicht stijgt, de bevolking groeit, enz. De prijsstijging kan bijvoorbeeld worden gemeten als een percentage van de oorspronkelijke prijs. Het interpreteren van de hoeveelheid verandering als een percentage van toename is nuttig om twee parameters te vergelijken. Het stijgingspercentage is nuttig bij transacties zoals omzet, kosten, uitgaven en winst.

Percentage Toename Van Oefenproblemen

Oefenopgave 1:
Michael verdiende een salaris van $ 1600 $ 1600 per maand. Hij krijgt een verhoging tot $ 2000 $ 2000 per maand. Zoek het stijgingspercentage.

Oefenopgave 2:
Zoek het stijgingspercentage van 100100 naar 13001300.

De rekenmachine voor het stijgingspercentage, formule, voorbeeldberekening (werken met stappen), problemen uit de echte wereld en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen (K-12 onderwijs) om te leren hoe ze het stijgingspercentage van het ene getal naar het andere kunnen vinden. Dit concept is erg handig in het echte leven, bijvoorbeeld om de prijs van het product te bepalen wanneer het omhoog gaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *