Belangrijke Levenslessen Pijpvolume Rekenmachine Heeft Ons Geleerd

Pijpvolume Rekenmachine gebruikt binnenradiuslengte, buitenradiuslengte en hoogte van een cilindrische pijp en berekent het materiaalvolume van de pijp en het volume water of vloeistof dat een pijp kan bevatten. Het is een online geometrie-tool die de binnenste, buitenste radii en hoogte van een cilindrische buis vereist. Met behulp van deze rekenmachine zullen we methoden begrijpen om het volume van de buis en het volume water of vloeistof in een buis te vinden.

  1. Voer de lengtes van de binnenste, buitenste radii en hoogte van een buis in de doos in. Deze waarden moeten positieve reële getallen of parameters zijn. Merk op dat de lengte van een segment altijd positief is;
  2. De pijpvolumecalculator geeft het volume van de pijp en het volume water of vloeistof dat een pijp kan bevatten.
  • Invoer: drie positieve reële getallen of parameters als de binnenste, buitenste stralen en hoogte van een buis;
  • Output: Twee positieve reële getallen of parameters als het volume van de buis en het volume water of vloeistof dat een buis kan bevatten en de bijbehorende eenheden daarna.Pijpvolume Rekenmachine gebruikt binnenradiuslengte, buitenradiuslengte en hoogte van een cilindrische pijp en berekent het materiaalvolume van de pijp en het volume water of vloeistof dat een pijp kan bevatten. Het is een online geometrie-tool die de binnenste, buitenste radii en hoogte van een cilindrische buis vereist. Met behulp van deze rekenmachine zullen we methoden begrijpen om het volume van de buis en het volume water of vloeistof in een buis te vinden.

Hoe Vind Ik Het Volume Van Een Pijp?

Een cilinder is een driedimensionale vaste stof met congruente bases in een paar parallelle vlakken. Deze bases zijn congruente cirkels. De as van de cilinder is het lijnsegment met eindpunten in het midden van de bases. De hoogte of hoogte van een cilinder, aangeduid met hh, is de loodrechte afstand tussen de cirkelvormige bases.
In het volgende zullen we alleen de rechtercilinder beschouwen, d.w.z. de cilinder waarin de as en de hoogte samenvallen. Een pijp of buis is een holle cilinder. Een holle cilinder is een cilinder die van binnenuit leeg is en waarvan de basis een binnen- en buitenstraal heeft. Een holle cilinder heeft een basis van een ring. Voorbeelden van holle cilinders zijn: buizen, ronde gebouwen, rietjes, etc.

Het volume van een buis is de maat voor de hoeveelheid ruimte die een buis bijdraagt. Met andere woorden, het volume van het materiaal dat nodig is om de buis te maken. Het volume van de buis is het verschil tussen twee cilinders. Omdat het volume van een cilinder het product is van het oppervlak van de basis en de hoogte, is het volume van de buis dat ook
V = V1 − V2 = B1 × h − B2 × h = (R2 − r2) π × hV = V1 − V2 = B1 × h − B2 × h = (R2 − r2) π × h
Omdat een diameter van een cirkel twee keer zo lang is als de straal, kan de vorige formule op de tweede manier worden uitgedrukt:
V = (D2 − d2) π4 × hV = (D2 − d2) π4 × h
waarbij DD en dd respectievelijk de buiten- en binnendiameter zijn.
Het volume water of vloeistof dat een pijp kan bevatten (als een pijp er volledig mee is gevuld) is gelijk aan het binnenvolume, het volume van een kleinere cilinder. Dus het volume water of vloeistof dat een pijp kan bevatten, is
V2 = B2 × h = r2π × hV2 = B2 × h = r2π × h
Het volume wordt gemeten in eenheden zoals kubus centimeter (cm3) (cm3), kubus meter (m3) (m3), kubus kilometers (km3) (km3) etc.
Laten we bijvoorbeeld het watervolume in een pijp vinden als de lengte van de binnenradius 10in10in is en de hoogte van de buis 8in8in is. Met behulp van de formule voor het volume water dat een pijp kan bevatten, verkrijgen we
V = r2π × h = 102 × π × 8≈2513,2741in3 V = r2π × h = 102 × π × 8≈2513,2741in3
Het pijpvolume-werk met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het volume in de pijp met de lengte van de binnenradius van 10in10in en hoogte van 8in8in met behulp van de volumeformule. Voor andere waarden voor de basisradii en hoogte van een buis, geeft u gewoon drie positieve reële getallen op en klikt u op de knop Werk genereren. De basisschoolleerlingen kunnen deze pijpvolumecalculator gebruiken om het werk te genereren, de resultaten van het volume van de driedimensionale lichamen te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Echte Wereldproblemen Bij Het Gebruik Van Het Volume Van Een Pijp

Het volume van de buis en het volume van water of vloeistof dat een buis kan bevatten, kan in veel situaties in de praktijk nuttig zijn. Als we bijvoorbeeld de watercapaciteit van het verwarmingssysteem van een huis willen weten, of als we de cilindrische buis willen kopen om het zwembad bij te vullen. Deze calculator is dus erg belangrijk voor particuliere huiseigenaren, ingenieurs, bouwvakkers, enz.

Oefenproblemen Met Pijpvolume

Oefenopgave 1:
Een koperen buis is 2525 meter lang. De buitendiameter en binnendiameter zijn respectievelijk 1515 en 1010 centimeter. Zoek het volume van het koper dat nodig is om de pijp te maken.

Oefenopgave 2:
De binnendiameter van de buis heeft een lengte van 3232 centimeter en de hoogte is 105105 centimeter. Hoeveel liter water kan de buis bevatten? (1000cm3 = 1l1000cm3 = 1l).

De Pipe Volume calculator, formule, voorbeeldberekening (werken met stappen) en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen (K-12 onderwijs) om het concept van het volume van de buis en cilinder te begrijpen. Echte problemen met het volume van de buis en cilinder komen heel vaak voor, dus dit concept kan van groot belang zijn bij het oplossen van problemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *