Geweldige Dingen Die Je Kunt Leren Door Te Studeren Halfrond Rekenmachine

Halfrond Rekenmachine gebruikt de straallengte van een halfrond en berekent het oppervlak en het volume van het halfrond. Halfrond calculator is een online meetkunde tool vereist radius lengte van een halfrond. Met behulp van deze rekenmachine zullen we methoden begrijpen om het oppervlak en het volume van het halfrond te vinden.

  1. Voer de radiuslengte van een halve bol in het vak in. De waarde moet een positief reëel getal of een parameter zijn. Merk op dat de lengte van een segment altijd positief is;
  2. Halfrond volume en oppervlakte rekenmachine geeft het oppervlak en volume van een halfrond.
  • Invoer: een positief reëel getal of een positieve parameter als de radiuslengte van een halve bol;
  • Output: twee positieve reële getallen of variabelen als de oppervlakte en het volume van een halve bol en de bijbehorende eenheid daarna.

Hoe Vind Je Het Oppervlak En Volume Van Een Halfrond?

Een reeks punten in een ruimte op gelijke afstand van een bepaald punt OO is een bol. Het punt OO wordt het midden van de bol genoemd. De afstand van het midden van een bol tot een willekeurig punt op de bol wordt de straal van deze bol genoemd. Een straal van een bol moet een positief reëel getal zijn. Het segment dat twee punten op de bol verbindt en door het midden gaat, wordt een diameter van de bol genoemd. Alle stralen van de bol zijn congruent met elkaar. Een bol kan worden verkregen door een halve cirkel rond de diameter te draaien. Twee bollen met dezelfde straal zijn congruent.

Elke doorsnede van een bol door een vlak is een cirkel. De cirkel die wordt verkregen als een dwarsdoorsnede van de bol en het vlak door het middelpunt van de bol, wordt een grootcirkel genoemd. Elk vlak dat door de middelste OO van een bol gaat, verdeelt het in twee congruente delen die bekend staan ​​als hemisferen. De afstand van het midden van een halfrond tot een punt op het halfrond wordt de straal van het halfrond genoemd.

Een halve bol is de helft van een bol. Om het oppervlak te vinden, zoekt u de helft van het oppervlak van de bol en voegt u het oppervlak van de basis toe. Het basisoppervlak is een grote cirkel met dezelfde straal als een halfrond. Daarom is het kapgebied van de halve bol 12 (4r2π) 12 (4r2π) en het basisoppervlak is r2πr2π. Het oppervlak van de halve bol is dus de som van deze twee gebieden:

Methode voor het vinden van het volume van een halve bol: Het volume van elke piramide met een basisoppervlak van BB en een hoogte van rr is 13B × h13B × h. Het volume VV van de bol kan ongeveer worden berekend als het volume van nn piramides.

Het halfrond volume en oppervlak werk met stappen toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het oppervlak en volume van het halfrond met een straal van 5in5in met behulp van het halfrond oppervlak en volumeformules. Voor elke andere waarde voor de lengte van de straal van een halve bol, voert u gewoon een positief reëel getal in en klikt u op de knop WERK GENEREREN. De basisschoolleerlingen kunnen deze halfrondcalculator gebruiken om het werk te genereren, de resultaten van het oppervlak en het volume van de driedimensionale lichamen te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Problemen In De Echte Wereld Hebben Betrekking Op Het Halfrond

Veel van de objecten in de natuur hebben de vorm van een halve bol. De aarde is bijvoorbeeld verdeeld in twee hemisferen: noordelijk en zuidelijk. Een ijshoorntje is een combinatie van een kegel en een halve bol

Hemisphere Practice Problemen

Oefenopgave 1:
Een halve bol heeft een straal van 55 centimeter. Zoek de hoeveelheid water die erin kan worden gevonden.

Oefenopgave 2: Een halfronde grill heeft twee rekken, beide zijn cirkelvormig. Het eerste rek heeft een straal van 2020 centimeter, terwijl het tweede rek een straal heeft van 1515 inch. Zoek het verschil in de oppervlakken van halve bollen met bodems van deze rekken.

De halfrondcalculator, formule, voorbeeldberekening (werken met stappen), problemen uit de echte wereld en oefenproblemen zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen van K-12 onderwijs om het concept van volume en oppervlakte van de bol en zijn deel te begrijpen. Dit concept kan van belang zijn in de geometrie, om het volume en oppervlak van vaste stoffen te vinden, bijvoorbeeld een cilinder of kegel met halfronde uiteinden. Problemen in het echte leven op het gebied van volume en oppervlakte van halfrond komen veel voor, dus dit concept kan van groot belang zijn bij het oplossen van problemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *