De Geschiedenis Van Priemfactorisatie Rekenmachine

Priemfactorisatie rekenmachine berekent alle priemfactoren van een positief geheel getal. Voor kleine getallen kunnen we de priemfactoren eenvoudig berekenen. Als het om grote aantallen gaat, kan het achterhalen van de belangrijkste factoren tijdrovend en een beetje ingewikkeld zijn. Om berekeningen eenvoudig te maken, helpt deze calculator ons om alle priemfactoren van het opgegeven getal te achterhalen.

  1. Typ een nummer in het vak.
  2. Druk op de “BEREKENEN” knop om de berekening uit te voeren;
  3. Priemfactoren van een getalcalculator geven alle priemfactoren van het ingevoerde getal.
  • Invoer: een positief geheel getal;
  • Uitvoer: lijst met priemgetallen.

Wat Zijn Hoofdfactoren?

De priemfactoren zijn de kleinere gehele getallen die worden gevonden door het samengestelde getal op te splitsen in priemgetallen. Het product van priemfactoren vormt elk positief geheel getal. Een priemgetal is een natuurlijk getal groter dan 11 dat precies twee factoren heeft, 11 en zichzelf. Negatieve gehele getallen kunnen geen priemgetallen zijn. Een samengesteld getal is een positief geheel getal dat geen priemgetal is. Nul en 1 zijn geen priemgetallen of samengestelde getallen.

Hoe Priemfactorisatie Van Een Getal Te Vinden?

De priemfactoren van een getal zijn te vinden in de factorboom. Een factorboom is een speciaal diagram voor het vinden van de factoren van een samengesteld getal, totdat alle priemfactoren zijn verkregen.

De fundamentele stelling van de rekenkunde stelt dat elk geheel getal groter dan 11 op unieke wijze in priemgetallen kan worden verwerkt (Hardy, GH en Wright, EM, An Introduction to the Theory of Numbers, 5e editie Oxford, Engeland: Clarendon Press, pp. 3 en 21, 1979.). Zo kan 2020 uniek worden meegerekend in 2 × 2 × 52 × 2 × 5, d.w.z. er is geen ander product van priemgetallen gelijk aan 2020.
Een andere methode om de factoren van een samengesteld getal te vinden, wordt de cakemethode genoemd. Om de priemfactoren van een samengesteld getal te vinden, moeten we de volgende stappen volgen:

  1. Deel een samengesteld getal door de kleinste factor;
  2. Deel een quotiëntgetal door de kleinste factor;
  3. Herhaal de vorige stap totdat het quotiënt een priemgetal is;
  4. De belangrijkste factoren worden vermeld.

Echte Problemen Met Het Gebruik Van Hoofdfactoren

De priemfactorisatie wordt gebruikt bij het vinden van de grootste gemene deler (GFC) en het kleinste gemene veelvoud (LCM) van twee of meer getallen. Naast fractie is de LCM een van de belangrijke dingen. De GCF is nuttig voor het vereenvoudigen van breuken, enz. De factorisatie in priemgetallen is van groot belang in de getaltheorie en toepassing. De factorisatie in priemgetallen is bijvoorbeeld ook de essentie van de Chinese reststelling van het oplossen van gelijktijdige congruente vergelijkingen.

Oefenopgave 1:
Vind de belangrijkste factoren van 125125.

Oefenopgave 2:
Gebruik de priemfactorisatie om het kleinste gehele getal nn te vinden, zodat 1960n1960n een kubusgetal is.

De priemfactoren van een getalcalculator, methoden, voorbeeldberekeningen en oefenopgaven zouden erg handig zijn voor basisschoolleerlingen van K-12-onderwijs om te leren hoe ze de priemfactorisatie van een bepaald getal kunnen vinden. Ze kunnen dit concept gebruiken om de GFC en LCM van een bepaalde set getallen, monomen en polynomen te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *