Rekenmachine Voor Kubusvolume

De rekenmachine voor kubusvolume en -oppervlak gebruikt de zijlengte van een kubus en berekent de oppervlakte en het volume van de kubus. Het is een online meetkunde-tool die een zijlengte van een kubus vereist. Met behulp van deze rekenmachine zullen we het oppervlak en het volume van de driedimensionale vaste stof vinden die wordt begrensd door zes vierkante vlakken.

  1. Voer de zijlengte van een kubus in het vak in. De waarde moet een positief reëel getal of een parameter zijn. Merk op dat de lengte van een segment altijd positief is;
  2. Kubusoppervlak en volumecalculator geven het oppervlak en het volume van een kubus weer.
  • Invoer: een positief reëel getal of een positieve parameter als de lengte van een kubus;
  • Output: Twee positieve reële getallen of variabelen als de oppervlakte en het volume van een kubus en de bijbehorende eenheden daarna.

Hoe Vind Je De Oppervlakte En Het Volume Van Een Kubus?

Een veelvlak is een driedimensionaal geometrisch object dat wordt begrensd door veelhoeken. Deze polygonen worden de vlakken genoemd. Een gemeenschappelijke zijde van twee aangrenzende vlakken van het veelvlak wordt een rand of zijde van het veelvlak genoemd. Drie of meer vlakken komen samen op een gemeenschappelijk hoekpunt dat een hoekpunt van het veelvlak wordt genoemd. Een veelvlak is een regelmatig veelvlak als al zijn vlakken regelmatige congruente polygonen zijn en alle randen congruent zijn. Er zijn vijf convexe regelmatige veelvlakken, bekend als de platonische lichamen: tetraëder, kubus, octaëder, dodecaëder, icosaëder.

Een prisma is een veelvlak met twee parallelle congruente vlakken die bases worden genoemd. De andere vlakken zijn parallellogrammen. Prisma’s worden meestal genoemd naar de vorm van hun basis. Een gewoon prisma is een prisma met een basis van regelmatige veelhoeken. Een kubus is een voorbeeld van een gewoon prisma. Een kubus heeft 66 vlakken, 88 hoekpunten en 1212 randen en alle vlakken van een kubus zijn vierkanten.

Als we een kartonnen doos aan de randen snijden en in een vlak leggen, krijgen we een patroon of net voor de kubus. Over het algemeen kan voor elke vaste stof een net worden gemaakt. Net is erg handig om het oppervlak van vaste stoffen te vinden. Een net voor kubus wordt hieronder getoond. Het oppervlak van de kubus is de som van de oppervlakken van elk vlak van de kubus. Het oppervlak van de kubus is dus

Omdat alle gezichten gelijke oppervlakken hebben, is het oppervlak

Het volume van een kubus is de maat voor de hoeveelheid ruimte die een kubus bijdraagt. Als we de lengte, breedte en de hoogte van een kubus vermenigvuldigen, krijgen we de volumeformule van een kubus. Omdat de lengte, breedte en de hoogte van een kubus gelijk zijn aan elkaar, bijvoorbeeld aa, is het volume van een kubus
Het verdubbelen van de kubus, bekend als het Deliaanse probleem, is een van de drie meest bekende geometrische problemen in een oude periode (H.Gegeven een kubus met de zijde aa, zoek de zijde van een andere kubus waarvan het volume tweemaal het volume is van de gegeven kubus. Dit probleem vereist de constructie van een lijnsegment met lengte xx, waarbij x3 = 2×3 = 2, d.w.z. x = 3√2x = 23, de kubuswortel van twee. Het kan worden opgelost door berekening, maar het kan niet worden opgelost door een passer en passerconstructie.
De oppervlakte van de kubus wordt gemeten in eenheden zoals vierkante centimeters (cm2) (cm2), vierkante meters (m2) (m2), vierkante kilometers (km2) (km2), etc. Het volume van een kubus wordt gemeten in eenheden zoals kubus centimeter (cm3) (cm3), kubus meter (m3) (m3), kubus kilometers (km3) (km3) etc.
Het kubusvolume en -oppervlak, werk met stappen, toont de volledige stapsgewijze berekening voor het vinden van het oppervlak en het volume van de kubus met de zijlengte van 5in5in met behulp van de formules voor oppervlak en volume. Voor elke andere waarde voor de lengte van de zijkant van een kubus, voert u gewoon een positief reëel getal in en klikt u op de knop WERK GENEREREN. De basisschoolleerlingen kunnen deze kubusvolume- en oppervlaktecalculator gebruiken om het werk te genereren, de resultaten van het oppervlak en het volume van de driedimensionale lichamen te verifiëren of hun huiswerkproblemen efficiënt te doen.

Echte Wereldproblemen Bij Het Gebruik Van Volume En Oppervlakte Van De Kubus

Het berekenen van het volume en de oppervlakte van een kubus is een zeer belangrijke rol in de wiskunde en het echte leven. IJsblokjes, dobbelstenen, rubikblokjes, suikerklontjes, geschenkverpakkingen zijn enkele voorbeelden van een kubus. Veel situaties uit het echte leven kunnen worden gemodelleerd en geanalyseerd door het oppervlak en het volume van de kubus. Bijvoorbeeld:

  1. Als we de geschenkverpakking van een kubus willen verpakken, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende verpakking is om in te pakken;
  2. Als we een aquarium willen maken, moeten we de hoeveelheid glas berekenen die nodig is om het te maken;
  3. Als we de vloer buiten beschouwing laten, kunnen de kosten voor het schilderen van muren van een kubusvormige kamer of kubusvormig huis worden berekend met behulp van de oppervlakte-formule;
  4. Als we een kamer willen bouwen, gebruiken we het volume van de kubus bij het ontwerpen van borduurmotieven of het ontwerpen van patronen voor het oppervlakconcept;
  5. De hoeveelheid gevormd water is gelijk aan het volume van het ijsblokje enz.

In rekenkunde en algebra is de kubus van een getal de derde macht. Dit concept kan worden verbonden door het volume van de kubusformule. Nadat we een willekeurig getal in blokjes hebben gezet, krijgen we een getal dat een perfecte kubus wordt genoemd. Blokjes met even nummers zijn altijd even. Blokjes met oneven getallen zijn altijd oneven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *